“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Mieli kolegos,
 
pranešame, kad  2023 m. birželio 29 d., 19.00 val. Lietuvos medikų sąjūdžio visuotinis rinkiminis susirinkimas neįvyko, todėl pagal anksčiau skelbtą pranešimą, pakartotinio susirinkimo data 2023 m. liepos 18 d., 19.00 val., taip pat jungiantis į vaizdo konferenciją Zoom platformoje.
 
Nuoroda registracijai į pakartotinį susirinkimą, spauskite ČIA
Iš anksto užsiregistravę (suvedę savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą) minutės bėgyje gausite prisijungimo nuorodą į susirinkimą el. paštu, kurį nurodėte registracijos metu. Šią nuorodą naudokite norėdami prisijungti bei dalyvauti LMS susirinkime.
 
Susirinkimą inicijuoja ir šaukia LMS valdyba, kuri vadovaudamasi Asociacijos įstatų 4.13.1. straipsniu priėmė sprendimą sušaukti susirinkimą ir patvirtino susirinkimo darbotvarkę.
 
Pakartotiniame Susirinkime galioja neįvykusio Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas
3. LMS 2022 m. veiklos ataskaita
4. LMS 2022 m. finansinės veiklos ataskaita
5. LMS 2022 m. revizoriaus ataskaita
6. Valdybos narių skaičiaus nustatymas (9–11) ir valdybos rinkimai 2023–2025 m. laikotarpiui
7. Revizijos komisijos (3) rinkimai 2023–2025 m. laikotarpiui
8. Kiti klausimai
 
Informuojame, kad Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 30 tikrųjų narių. Jeigu narių skaičius nesiekia 90 tikrųjų narių, tuomet sprendimai priimami susirinkus 1/3 narių. Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (balsavimo metu susilaikę asmenys, laikomi balsavime nedalyvavusiais asmenimis) (įstatų 4.6 straipsnis).
Valdybos nariai išrenkami paprastąja balsų dauguma. Valdybos nariais gali tapti tikrieji nariai, balsavimo metu surinkę daugiau nei 1/2 (pusę) Visuotinio susirinkimo dalyvių balsų (įstatų 4.10.2 straipsnis).
 
Asociacijos nariai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio LMS pakartotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu sekretoriatas@medikusajudis.lt, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki pakartotinio Susirinkimo.
 
Atkreipiame dėmesį, kad pakartotinis visuotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Eilinio ar Neeilinio Visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo Pakartotinio visuotinio susirinkimo dalyvių skaičiaus (įstatų 4.7 straipsnis).
Asociacijos nariai apie Susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami elektroniniu paštu.
 
Pagarbiai
Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Auristida Gerliakienė

Trumpai Apie Autorių:

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!