“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Privatumo politika


Bendrosios nuostatos

Mes gerbiame asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę ir dėsime visas pagrįstai įmanomas pastangas, siekdami užtikrinti šioje interneto svetainėje (toliau – svetainė) tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

Lankydamiesi šioje svetainėje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis privatumo nuostatomis ir jas supratote. Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra keisti šias privatumo nuostatas, todėl, lankydamiesi šioje svetainėje, įsitikinkite, jog esate susipažinę su naujausia privatumo nuostatų versija, kuri bus taikoma kiekvieną kartą Jums apsilankius šioje svetainėje. Ši privatumo nuostatų versija atnaujinta 2018-05-25.

Asmens duomenų tvarkymas

Kai kurie šioje svetainėje esantys duomenys, kuriuos mes gauname tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi asmens duomenimis, todėl šiuos duomenis tvarkysime laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų bei šių privatumo nuostatų.

Šioje svetainėje mes galime naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų tinklo naršyklę ir saugomos Jūsų kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Jūsų kompiuterį pirmą kartą apsilankius šioje svetainėje. Vėliau slapukai naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui ir palengvina Jūsų prieigą prie šios svetainės ar jame esančios informacijos. Dauguma tinklo naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju kai kurios funkcijos gali neveikti.

Kaip ir daugelis svetainių valdytojų mes stebime šios svetainės lankomumą ir renkame informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo svetainėje metu. Ji padeda mums suprasti, kaip lankytojai naudojasi svetaine bei suteikia galimybę gerinti mūsų teikiamas paslaugas.

Visa pirmiau paminėta informacija, kuri sudaro Jūsų asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus jei kitaip reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimo tikslais. Esant reikalui mes pasiliekame teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie mūsų vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinama kai kuri Jūsų informacija. Tačiau minėti asmenys negalės naudoti tokios informacijos jokiems kitiems tikslams, išskyrus kiek tai būtina atlikti jiems pavestas funkcijas.

Šioje svetainėje tvarkomų asmens duomenų valdytoju yra Asociacija Lietuvos Medikų Sąjūdis, kodas 304715485, buveinės adresas Jogailos g. 4, Vilnius, svetainės adresas www.medikusajudis.lt.

Prieiga prie asmens duomenų, jų tikslinimas ir nesutikimas

Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad nemokamai patikslintume visus jo asmens duomenų netikslumus. Taip pat asmens duomenų subjektas turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys bei kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus jei tai reikalinga svetainėje nurodytoms paslaugoms teikti.

Prašymą dėl prieigos, pataisymų ir nesutikimo galite siųsti elektroniniu paštu adresu medisaj(eta)medikusajudis.lt. Prašyme aiškiai nurodykite savo vardą ir pavardę, vartotojo vardą.

Trečiųjų asmenų svetainės

Mes nesame atsakingi už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų svetainėse net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų svetaines Jūs pasieksite naudodamiesi šiame svetainėje esančiomis nuorodomis. Mes rekomenduojame susipažinti su kiekvienos ne mums priklausančios svetainės privatumo sąlygomis.

Informacijos saugumo užtikrinimas

Mūsų tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos, iš Jūsų ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos, informacijos saugumą. Siekdami apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, mes naudojame įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Baigiamosios nuostatos

Šioms privatumo nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šių privatumo nuostatų kilę ginčai bus sprendžiami derybomis, o joms nepavykus – Lietuvos Respublikos teismuose. Šiose privatumo nuostatose „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” yra nuorodos į Asociaciją Lietuvos Medikų Sąjūdis arba jos valdymo organus (narius).

Share This