“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Organizacinis ir inovacijų komitetas

Veiklos sritys

N

LMS veiklos koordinavimas

N

Informacijos sklaida LMS nariams ir visuomenei

N

Komunikacija ir ryšiai su LRS, LRV, SAM, TLK, draudimo kompanijomis

N

Skubios informacijos perdavimas LMS Tarybos nariams bei atitinkamiems komitetams

N

Inovatyvių medicinos technologijų, gydymo ir biomedicininių tyrimų, farmacijos, e-sistemos klausimų koordinavimas

Pirminės asmens sveikatos priežiūros ir slaugos komitetas

Veiklos sritys

N

Pirminės sveikatos priežiūros reikalų kuravimas ir komunikacija su specialistais

N

Slaugos reikalų kuravimas ir komunikacija

N

Sveikatos ekonomikos ir finansų klausimai pirminės asmens sveikatos priežiūros ir slaugos srityje

N

Komunikacija su pacientais ir pacientų teisių klausimai

Specializuotos asmens sveikatos priežiūros ir sveikatos sistemos įstaigų tinklo optimizavimo komitetas

Veiklos sritys

N

Specializuotos sveikatos priežiūros veiklos gerinimas, komunikacija su specialistais

N

Komunikacija su sveikatos priežiūros įsataigomis LT

N

Komunikacija ir ryšiai su LRS, LRV, SAM, TLK, draudimo kompanijomis

N

Sveikatos ekonomikos ir finansų klausimai specializuotos asmens sveikatos priežiūros ir sveikatos sistemos įstaigų tinklo optimizavimo srityse 

N

Specialistų kompetencijų klausimai

Jaunųjų medicinos specialistų ir medikų išeivijos komitetas

Veiklos sritys

N

Gydytojų rezidentų ir jaunųjų gydytojų klausimų kuravimas

N

Kontaktai su išeivijos medikais

Share This