“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Projektas „Sveikatos srityje veikiančių NVO įgalinimas”

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo (APF), finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, dalis

Lietuvos Medikų sąjūdis (LMS) kartu su Projekto vykdytoju Gyvybės mokslų ir edukologijos institutu (GMEI) 2022 m. birželio 1 d. pradėjo vykdyti Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis finansuojamo Aktyvių piliečių fondo (APF) projekto dalį „Sveikatos srityje veikiančių NVO įgalinimas” (Projektas).

Projekto tikslas – stipresnė pilietinės visuomenės vykdoma valdžios institucijų priežiūra ir advokacija.

2019 metais Europos Komisija, Tarptautinis valiutos fondas ir Valstybės kontrolė kritiškai pasisakė dėl Lietuvos sveikatos sistemos būklės ir akcentavo reformos poreikį. Sveikatos apsaugos ministerija 2021 metų pabaigoje pradėjo rengti sveikatos sistemos reformą (Reforma). Reforma kildinama iš 2021–2030 metų nacionalinio pažangos plano, patvirtinto Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 įgyvendinimo. Vienas iš Reformos tikslų – didinti visuomenės socialinį, pilietinį aktyvumą, dalyvavimą savanoriškoje, bendruomeninėje veikloje, tarpusavio pasitikėjimą, visuomenės socialinę atsakomybę – stiprinti pilietinės visuomenės organizacijas, gerinti aplinką veikti nevyriausybinėms organizacijoms, sudaryti galimybes visuomenei įsitraukti ir aktyviai dalyvauti sprendžiant visuomenei aktualius sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų prieinamumo klausimus.

Nepriklausomai nuo Reformos tikslų, sveikatos sistemos NVO nebuvo tinkamai įtrauktos į diskusijas dėl Reformos. Tam, kad būtų išspręstos Projekto metu apibrėžtos problemos, Lietuvos medikų sąjūdis (LMS) kartu su Projekto vykdytoju GMEI ir kitais partneriais – Santaros klinikų gydytojų sąjunga (SKGS) ir Lietuvos žmonių, sergančių hemofilija, asociacija (LŽSHA) vykdys šias veiklas:

1. Siūlys naujas teisines priemones, tokiu būdu didinant SSVAI, NVO ir pacientų bendradarbiavimo veiksmingumą ir skaidrumą;
2. Skatins glaudesnį sveikatos sistemos NVO ir SSVAI bendradarbiavimą;
3. Įgalins tikslines grupes organizuojant ir teikiant teisinę pagalbą, švietimą ir mokymus;
4. Pristatys teisiškai paremtą ir efektyviu bendradarbiavimu pagrįstą tarpsektorinę bendradarbiavimo strategiją;
5. Švies medicinos bendruomenę, pacientus bei plačiąją visuomenę, naudojant įvairius informavimo metodus.

Pritaikytų sprendimų rezultatas – sveikatos sektoriaus NVO bus įgalintos produktyvesniam tarpsektoriniam bendradarbiavimui su SSVAI. Lietuvos sveikatos NVO turės efektyvią, teisiškai pagrįstą strategiją, kuri įgalins sveikatos NVO efektyvesniam ir struktūruotam bendradarbiavimui tarpusavyje ir kartu su SSVAI.

Numatoma Projekto pabaiga – 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Trumpai Apie Autorių:

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!