“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Mieli kolegos,

pranešame, kad  2024 m. gegužės 25 d., 10.00 val. įvyks Lietuvos medikų sąjūdžio visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimas vyks elektroninėmis ryšių priemonėmis, jungiantis į vaizdo konferenciją Zoom platformoje.

Nuoroda registracijai į susirinkimą, spauskite ČIA

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia LMS valdyba, kuri vadovaudamasi Asociacijos įstatų 4.13.1. straipsniu priėmė sprendimą sušaukti susirinkimą ir patvirtino susirinkimo darbotvarkę.

 

Susirinkimo darbotvarkė:
1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas
3. LMS 2023 m. finansinės veiklos ataskaita
4. LMS 2023 m. veiklos ataskaita
5. LMS 2023 m. revizoriaus ataskaita
6. Kiti klausimai:
    6.1.  Siūlymas Visuotiniam eiliniam LMS narių susirinkimui keisti dabartinių Įstatų 4. skirsnio 4.7 ir 4.4 punktus taip, kad pakartotinį Visuotinį eilinį ar neeilinį susirinkimą galima būtų sušaukti po pertraukos, tą pačią dieną.
   6.2. Siūlymas Visuotiniam eiliniam asociacijos narių susirinkimui papildyti dabartinių Įstatų 3. skirsnį 3.6 punktu sekančiai: 3.6 Nesumokėję asociacijos nario mokesčio už einamus ir praėjusius metus nariai negali naudotis 3.2.2 nurodytomis asociacijos nario teisėmis, kol nebus sumokėtas nario mokestis ir apie tai informuota Valdyba.
   6.3. LMS Valdybos narių rinkimai. 

Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau negu 1/3 (trečdalis) LMS tikrųjų narių. Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (balsavimo metu susilaikę asmenys, laikomi balsavime nedalyvavusiais asmenimis) (Asociacijos įstatų 4.6 straipsnis). Valdybos nariai išrenkami paprastąja balsų dauguma. Valdybos nariais gali tapti tikrieji nariai, balsavimo metu surinkę daugiau nei 1/2 (pusę) Visuotinio susirinkimo dalyvių balsų (Asociacijos įstatų 4.10.2 straipsnis). 
Asociacijos nariai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio LMS susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu sekretoriatas@medikusajudis.lt, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.

Jeigu turėtumėte klausimų, prašome kreiptis. 

Pagarbiai
Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Auristida Gerliakienė

Trumpai Apie Autorių:

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!