“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Mieli kolegos,
pranešame, kad  2024 m. gegužės 25 d., 10.00 val. Lietuvos medikų sąjūdžio visuotinis narių susirinkimas neįvyko, todėl pakartotinio susirinkimo data 2024 m. birželio 12 d., 19.00 val., taip pat jungiantis į vaizdo konferenciją Zoom platformoje.

Nuoroda registracijai į pakartotinį susirinkimą, spauskite ČIA

Pakartotinį Susirinkimą inicijuoja ir šaukia LMS valdyba, kuri vadovaudamasi Asociacijos įstatų 4.7. straipsniu priėmė sprendimą sušaukti Pakartotinį Susirinkimą ir patvirtino susirinkimo darbotvarkę.

Pakartotiniame Susirinkime galioja neįvykusio Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
 2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas
 3. LMS 2023 m. finansinės veiklos
 4. LMS 2023 m. veiklos ataskaita
 5. LMS 2023 m. revizoriaus ataskaita
 6. Kiti klausimai:
  6.1.  Siūlymas Visuotiniam eiliniam LMS narių susirinkimui keisti dabartinių Įstatų 4. skirsnio 4.7 ir 4.4 punktus taip, kad pakartotinį Visuotinį eilinį ar neeilinį susirinkimą galima būtų sušaukti po dviejų valandų pertraukos, tą pačią dieną.
  6.2. Siūlymas Visuotiniam eiliniam asociacijos narių susirinkimui papildyti dabartinių Įstatų 3. skirsnį 3.6 punktu sekančiai: 3.6 Nesumokėję asociacijos nario mokesčio už einamus ir praėjusius metus nariai negali naudotis 3.2.2 nurodytomis asociacijos nario teisėmis, kol nebus sumokėtas nario mokestis ir apie tai informuota Valdyba.
  6.3. LMS Valdybos narių rinkimai.

Kviečiame susipažinti su:
–  LMS 2023 m. finansinės veiklos ir revizoriaus ataskaita, spauskite ČIA
–  LMS 2023 m. veiklos ataskaita, spauskite ČIA
–  Kandidatais į LMS valdybos narius: Ieva Bradulskienė, Dalia Čižaitė – Gabė, Marius Strioga, Indrė Šaferienė.

Informuojame, kad Visuotinis susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 30 tikrųjų narių. Jeigu narių skaičius nesiekia 90 tikrųjų narių, tuomet sprendimai priimami susirinkus 1/3 narių. Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (balsavimo metu susilaikę asmenys, laikomi balsavime nedalyvavusiais asmenimis) (įstatų 4.6 straipsnis).

Asociacijos nariai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio LMS susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu sekretoriatas@medikusajudis.lt, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.

Atkreipiame dėmesį, kad pakartotinis visuotinis susirinkimas turi teisę priimti sprendimus neįvykusio Eilinio ar Neeilinio Visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo Pakartotinio visuotinio susirinkimo dalyvių skaičiaus (įstatų 4.7 straipsnis).

Pagarbiai
Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Auristida Gerliakienė

Trumpai Apie Autorių:

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!