“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Lietuvos medikų sąjūdžio (LMS) atstovai aktyviai dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) sudarytų darbo grupių posėdžiuose dėl siuntimų tvarkos optimizavimo. Džiugu pažymėti, kad taip SAM ir Valstybinė ligonių kasa (VLK) siekia tobulinti specialistų konsultacijų bei ilgalaikio stebėjimo organizavimą bei mažinti siuntimų poreikį ir su tuo susijusį šeimos gydytojų darbo krūvį.

Jau įvyko keli (2019.01.17 ir 2019.01.24) SAM darbo grupės posėdžiai, kuriuose aptartos galimybės mažinti vizitų pas šeimos gydytojus ir siuntimų kiekį. Svarstytas siuntimų mažinimo klausimas Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyboms (NDNT) bei ilgalaikio stebėjimo paslaugos (ne)vykdymas. VLK atstovė pristatė esamą situaciją: per metus atlikta virš 8 mln konsultacijų, iš jų ilgalaikio stebėjimo – tik apie 136 tūkst, t.y. apie 1,6 proc. Pabrėžiama, kad tokie skaičiai yra labai maži. Ilgalaikį stebėjimą aktyviausiai vykdo gydytojai oftalmologai, onkologai, endokrinologai, pediatrai. Tačiau kitų terapinių susirgimų atvejais stebėsena vykdoma vangiai, nors šita paslauga galėtų gerokai sumažinti šeimos medicinos gydytojų išrašomų siuntimų poreikį.
Pristatyta VULSK ir LSMU KK atstovų nuomonė apie ilgalaikio stebėjimo paslaugos menko vykdymo priežastis. Išsakyta nuomonė, kad paslauga menkai vykdoma dėl perteklinių biurokratinių reikalavimų, nurodytų Apraše (Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašas, 2014 m. vasario 28 d. Nr. V – 288).
Džiugina, kad SAM ir VLK atstovai pasiryžę keisti ilgalaikio stebėjimo tvarką, svarstomi įvairūs biurokratizmo mažinimo ir apmokėjimo gerinimo variantai.

Taip pat posėdžių metu diskutuojama ir kitu labai aktualiu klausimu – apie specialistų konsultacijų tvarką ir pasenusią kas trečios konsultacijos apmokėjimo sistemą (schema 1-4-7). Pažymėtina, kad esama konsultacijų apmokėjimo tvarka nekeista jau kelis dešimtmečius, nors per tą laiką atsirado daugybė sudėtingų instrumentinių tyrimų, dėl ko konsultacijų apimtys labai išsiplėtė. Siūlyti keli apmokėjimo ir siuntimų tvarkos keitimo modeliai. Darbo grupės diskusijoje buvo nuspręsta, kad VLK atliks analizę, modeliuojant ir prognozuojant specialistų konsultacijų ir siuntimų tvarkos galimo keitimo efektą bei būsimas išlaidas.
LMS primena, kad dar 2018 m. lapkričio mėn. išsiuntė pasiūlymą SAM ir VLK dėl eilių mažinimo ir ambulatorinių sveikatos paslaugų efektyvinimo (žr. prisegtuke). Kol kas atsakymo į šį raštą negauta.

Tačiau LMS atstovai pasiruošę ir toliau dalyvauti įvairiose SAM darbo grupėse, toliau būti SAM „socialiniu partneriu“ ir tobulinti sveikatos sistemą tiek žengiant mažus žingsnelius (SAM įsakymų, tvarkos aprašų peržiūra, siūlymų teikimas, koregavimas), tiek darant didelius žingsnius (vykdant sveikatos sistemos reformą, analizuojant, iškeliant rizikas, bei teikiant siūlymus strateginiams reformos dokumentams)

2018 11 12 LMS teikė raštą su pasiūlymais SAM ir VLK dėl vadinamojo „Eilių įstatymo” tobulinimo, kuriame buvo siūloma optimizuoti konsultacijų apmokėjimo tvarką, tokiu būdu siekiant sumažinti bereikalingų neapmokamų konsultacijų skaičių. Taip pat nurodytos rizikos ir trūkumai su pasiūlymais dėl esveikatos, regionų integracijos. Susipažinti su raštu galite čia: 2018-11-12_2018-16

—–

Lietuvos medikų sąjūdis susibūrė 2017 metų lapkričio 3 d., po to, kai sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl pacientų eilių mažinimo, dar labiau padidinant medikų darbo krūvį. Toks sprendimas sukėlė medikų bendruomenės pasipiktinimą, nes buvo priimtas vienašališkai, be diskusijų, be to, nenumačius nei papildomo apmokėjimo, nei specialistų skaičiaus padidinimo.

2018 metų balandžio 26 d. LMS prie LR Seimo surengė mitingą „Ką pasiūlysite medikams rytoj“, kuriame įvardijo sveikatos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos būtina spręsti pirmiausiai.

Pagrindiniai LMS organizacijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikas, kurias kelia nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas bei vykdoma reforma, ir teikti valdžiai racionalius siūlymus, kaip gerinti šią sistemą, nesukuriant žalingų padarinių.

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis nariais yra daugiau kaip 500 medikų. Peticiją už skaidrią, efektyvią ir deramai finansuojamą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje saugiai jaučiasi pacientai ir juos gydantys medikai, pasirašė 43 tūkstančiai Lietuvos piliečių.

LMS vadovas yra plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas Darius Jauniškis, šios organizacijos Tarybos pirmininkė – gydytoja embriologė Živilė Gudlevičienė.

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!