“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

2020.02.08 LSMU Kauno Klinikų Didžiojoje auditorijoje įvyko Lietuvos medikų sąjūdžio metinis ataskaitinis susirinkimas.

Pirmoje susirinkimo dalyje LMS Valdybos pirmininkė dr.Živilė Gudlevičienė pateikė 2019 m. veiklos ataskaitą ATASKAITA_LMS 2019 METAI

Revizijos komisijos narys Giedrius Likatavičius pateikė finansinę ataskaitą. LMS įkūrimo iniciatorius prof. Vytautas Kasiulevičiaus, dalyvavęs susirinkime, savo FB paskyroje labai gražiai parašė: “Kai pamatai, kiek 2019 m. padarė vos keli žmonės be jokių resursų, suvoki, kad esi geroje kompanijoje ir kad asociacijos veikla turi ateitį”. LMA narys Lietuvos medikų forumo Valdybos pirmininkas dr. Valdas Pečeliūnas kalbėjo apie asociacijų ir profesinių sąjungų vietą visuomenėje. Džiugu, kad V. Pečeliūnas nuo šiol – ir LMS Valdybos narys. Sveikiname!

Buvo gauta 10 naujų narių paraiškų įstoti į LMS Asociaciją.Visus prašymus Valdyba patenkino. Sveikiname ir naujuosius LMS narius! Lauksime naujų idėjų ir aktyvaus dalyvavimo.

Antroje susirinkimo dalyje medicinos teisininkas Arūnas Zeleckis skaitė pranešimą „Naujasis pacientų sveikatai padarytos žalos atlyginimo „be kaltės“ modelis. Gydytojų ir kito personalo teisės ir pareigos”, po kurio vyko labai aktyvi diskusija apie įstatymo spragas bei šių dienų teisminio proceso aktualijas. Džiugu, kad klausimų turėjome daug, diskusija buvo planuota valandai, o užtruko visas dvi.

Toliau klausėmės LMS Valdybos narės Auristidos Gerliakienės pranešimo „Transakcinės analizės pagrindai“, kuris įžiebė taip pat labai aštrią diskusiją apie paciento – gydytojo santykius. Nors visos medicinos esmė – efektyvi pagalba pacientui, akivaizdu, kad teks skirti nemažai dėmesio gydytojo saugumui, tiksliau gydytojo saugumo nebuvimui sveikatos apsaugos sistemoje. Buvo iškelta idėja, kuri nugulė ir į LMS veiklos planus – inicijuoti Medicinos darbuotojų apsaugos įstatymą.

Ir pabaigai – LMS nuoširdžiai dėkoja LSMU KK generaliniam direktoriui prof. Renaldui Jurkevičiui už parodytą draugiškumą ir operatyvų problemos išsprendimą – įsileidus LMS į LSMU KK. LMS Valdybos vardu – nuoširdus Ačiū! Ir tikimės tolesnio bendradarbiavimo kartu kuriant efektyvesnę sveikatos sistemą Lietuvoje!

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!