“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Lapkričio 7 d. LMS su socialiniais partneriais Santaros gydytojų sąjunga (SGS) ir Nacionalinio Vėžio Instituto darbuotojų profesine sajunga (NVI DPS) dalyvavo Sveikatos reikalų komiteto (SRK) posėdyje, kur vyko klausymai dėl Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimo projekto. Pažymėtina, kad SAM atsižvelgė į visų mūsų bendrą raštą bei pakoregavo Sveikatos draudimo įstatymo projekto 9 punktą. Įstatymas dėl sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo papildytas 92 straipsniu „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įrašymo į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir išbraukimo iš šio sąrašo sąlygos ir tvarka” ir 93 straipsniu „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo komitetas ir Asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo apeliacinė komisija”.

SRK, atsižvelgusi į siūlytojų (LMS, SGS, NVI) taisymus, taip pat įsijungus ir pacientų atstovams, dar kartą perdavė SAMui koreguoti įstatymo pakeitimo projektą.

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!