“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

2019.08.22 d. Sveikatos apsaugos ministerijoje vyko pirmoji viešoji konsultacija dėl sveikatos apsaugos darbuotojų darbo užmokesčio reglamentavimo įstatyminiu lygmeniu. Lietuvos medikų sąjūdis buvo pakviestas dalyvauti konsultacijoje. Kartu dalyvavo kitos profesinės sąjungos – Santaros klinikų gydytojų sąjunga, Santaros klinikų medicinos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos gydytojų sąjunga, Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, Lietuvos slaugos specialistų organizacija, ASP įstaigų vadovai, finansistai, įstaigų vadovų asociacija, Sveikatos apsaugos ministerijos darbuotojai.
Diskusijai prasidėjus viceministrė Lina Jaruševičienė iškėlė klausimą, ar toks reglamentavimas iš viso reikalingas. SAM teisininkė Vilma Srogė pateikė argumentus, kokiais teisiniais dokumentais remiantis tą reikėtų daryti. Todėl pirmiausia ir buvo vienbalsiai priimtas pagrindinis sprendimas, kad TAIP, reguliuoti sveikatos priežiūros darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką yra būtina. Toliau vyko diskusija, kokį modelį reikėtų pasirinkti – ar jau pagrindiniais punktais apibrėtas nuostatas Šakos kolektyvinėje sutartyje, ar naudoti biudžetinių įstaigų taikomą modelį. Vėlgi, daugumos pritarimu, buvo pasirinktas pirmasis modelis.
Analizuojant esamas ir buvusias patirtis, buvo sutarta dėl antro labai svarbaus punkto – atlyginimo lubų neturėtų būti nustatyta įstatymu. Kodėl? Čia pritarė ir įstaigų vadovai – tokias sąlygas jau dabar diktuoja specialistų trūkumas. Specialistų rotacija ar emigracija vyksta dažniausiai ieškant geresnio atlyginimo. Nuostabu, kad tokią nuostatą palaikė ir įstaigų vadovai.
Trečias svarbus punktas, dėl ko sutarta ir kuris bus reglamentuojamas – bus nustatyta tiek pastoviosios algos, tiek kintamosios dalies formavimo principai: pagal išsilavinimo lygius bei kitas dedamąsias formulės dalis. Reikšmės turės ir specialisto kvalifikacija, kompetencijos, darbo stažas bei kiti rodikliai.
Dėl ko nesutarta – nuo ko skaičiuosime bazinį DU – nuo MMA ar nuo VDU. LGS buvo už MMA, LMS, SGS, SMDS buvo už VDU. Įstaigų ir SAMo finansininkai pateikė įvairių argumentų už ir prieš. Pagrindinis klausimas – ar medikai nori stabilesnio stabilesnio atlyginimo, susieto su MMA, su mažesne atlyginimo mažėjimo rizika, bet ir su mažesne galimybe jam didėti; ar norėtų labilesnio, bet siejamo su ekonomikos pakilimais bei kritimais – VDU. Tačiau ir su didesne galimybe užsidirbti daugiau greičiau didėjant VDU.
Konsultacijos pabaigoje vienbalsiai pritarta, kad SAM paruoš Įstatymo projektą, kurį gaus visi dalyviai. Lauksime projekto ir esame pasiryžę jį analizuoti, tobulinti, teikti siūlymus.

Lietuvos Medikų Sąjūdis

__________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos medikų sąjūdis susibūrė 2017 metų lapkričio 3 d., po to, kai sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl pacientų eilių mažinimo, dar labiau padidinant medikų darbo krūvį. Toks sprendimas sukėlė medikų bendruomenės pasipiktinimą, nes buvo priimtas vienašališkai, be diskusijų, be to, nenumačius nei papildomo apmokėjimo, nei specialistų skaičiaus padidinimo.

2018 metų balandžio 26 d. LMS prie LR Seimo surengė mitingą „Ką pasiūlysite medikams rytoj“, kuriame įvardijo sveikatos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos būtina spręsti pirmiausiai.

Pagrindiniai LMS organizacijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikas, kurias kelia nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas bei vykdoma reforma, ir teikti valdžiai racionalius siūlymus, kaip gerinti šią sistemą, nesukuriant žalingų padarinių.

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis nariais yra daugiau kaip 500 medikų. Peticiją už skaidrią, efektyvią ir deramai finansuojamą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje saugiai jaučiasi pacientai ir juos gydantys medikai, pasirašė 43 tūkstančiai Lietuvos piliečių.

LMS vadovė yra gydytoja Živilė Gudlevičienė. LMS vadovo pavaduotojai – gydytojas Gintaras Berenis ir gydytoja Jurgita Sejonienė.

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!