“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

2019 03 18 SAM vyko pasitarimas su šeimos gydytojus atstovaujančiomis profesinėmis organizacijomis ir Lietuvos medikų sąjūdžio atstovais dėl Pirmo paskyrimo vaisto.

Susitikime dalyvavo medikų atstovai LMS iniciatorius prof. Vytautas Kasiulevičius, Valdybos pirmininkė Živilė Gudlevičienė, pavaduotoja Jurgita Sejonienė, Valdybos narė Toma Kundrotė (ji taip pat atstovavo ir Lietuvos šeimos gydytojų profesinę sąjungą, kurios yra pirmininkė) ir Kristina Lazaravičienė iš Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos. Posėdį vedė viceministrė Kristina Garuolienė,

Ką aptarėme ir kokius pasiūlymus pateikė LMS?

1. Taigi pirmiausia – posėdyje aktyviai kalbėjomės, kas labiausiai trukdo gydytojams efektyviai dirbti, įvedus naująją tvarką. Iš tiesų didžiausią patirtį turintys ir kasdien tuo užsiimantys Vytautas ir Toma pateikė svarbiausius trukdžius, susijusius su „varnelų” dėliojimu, VVKT pranešimų pildymu ir galimu paciento „siuntinėjimu” pirmyn atgal „nuimti varnelės” ar išrašyti naują receptą. Rėmėmis ir Jūsų, mieleiji, apklausomis Lietuvos medikų FB paskyroje, ir aktyvia diskusija bei Jūsų išreikšta nuomone komentaruose.
2. Vceministrė K. Garuolienė turėjo paruošusi prezentaciją, tačiau iš tiesų – dėl aktyvios diskusijos ir dėl laiko stokos – visos prezentacijos negalėjome išklausyti. Todėl PATEIKIAME ją čia.
3. LMS iš visų Jūsų nuomonių ir apklausos rezultatų suformulavo SAMui raštą su keliamomis rizikomis ir teikiamais pasiūlymais, o susitikimo metu buvo aptarti VISI 10 LMS rašte išvardintų punktų. LMS raštas su pozicija palikti SAMe, taip pat PATEIKIAME jį čia.

4. Ko pasiekėme?
a) NEREIKĖS paciento siuntinėti atgal gydytojui „nuimti” varnelės Pirmas paskyrimas. SAM pažadėjo, kad po susitikimo su farmacininkais, varnelę galės nuimti pati vaistinė.
b) NEREIKĖS perrašinėti recepto žmogui, jei jis pasirinks nusipirkti nekompensuojamą preparatą.
c) galimybė pasirinkti NE VIENĄ PIGIAUSIĄ, O IŠ KELIŲ, YRA IR BUS. Bėda tik tame, kad ir dabar kompensuojamųjų sąrašuose dažniausiai nėra jokios kitos galimybės, yra vienas vienintelis kompensuojamas preparatas. Todėl mūsų siūlyta formuluotė „pasirinkti bent iš 3 pigiausių” netenka prasmės. Tuomet visi siekėme, kad nebūtų komunikuojama, kad pacientams yra siūlomas tik pigiausias (ką pacientai supranta kaip blogiausios kokybės) vaistas, o vartoti formuluotę „kompensuojamas vaistas”. Nes tokiu gali būti ir generinis, ir etinis preparatas, tiesiog tuo periodu kompanija pasiūlė mažiausią kainą.
d) VVKT PRANEŠIMĄ NEBŪTINAI TURĖS PILDYTI GYDYTOJAS. Jį galės pildyti ir vaistininkas, ir pats pacientas. NEREIKĖS vaikyti pacientų ir apkrauti papildomu darbu gydytojų!!! Vaistinės visos yra komercinės, todėl jos gali ir papildomus darbuotojus tam darbui nusisamdyti. Taip pat palikta erdvė paties PACIENTO aktyvumui ir sąmoningumui.
e) deja, vaistų sąrašai bus keičiami kas tris mėnesius, nes tokiu būdu, kaip aiškino SAM atstovai, išlaikomas konkurencingumas, gali ateiti naujos kompanijos su naujais pigesniais siūlymais. Gal tai ir gerai?
f) apie specialius fondus specialistų mokymui taip pat kalbėjome. Ir apie NEMOKAMUS, interaktyvius bei nuotolinius kursus sveikatos priežiūros specialistams farmakologiniais klausimais. Ir apie SAM SF lėšų naudojimą tam kalbėjomės. Mus girdėjo. Ir priėmė šiuos mūsų siūlymus kaip labai svarbius.
g) SAM užtikrino, kad JOKIE SĄRAŠAI vaistinėse nėra sudarinėjami. O tiesiog pažymima, kad žmogus atsisakė kompensuojamojo vaisto.
h) paminėjome, kad apie laimėtas kompanijas ir jų kompensuojamus vaistus informacija turi būti skelbiama ir matoma visiems, tiesiog neužteko laiko šiam klausimui plačiau išdiskutuoti. Pateiktas raštu.

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!