“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Lietuvos Respublikos Prezidentūrai
Lietuvos Respublikos Vyriausybei
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijai

LIETUVOS MEDIKUS ATSTOVAUJANČIŲ ORGANIZACIJŲ KREIPIMASIS
Dėl sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų darbo sąlygų saugumo stebėsenos ir užtikrinimo ekstremalios situacijos metu
2020 03 23
Vilnius

Lietuvos medikų sąjūdis (LMS), Jaunųjų gydytojų asociacija (JGA) ir Lietuvos medikų profesinės organizacijos su dideliu nerimu stebi COVID–19 viruso plitimą Lietuvoje ir pasaulyje. Pastarųjų dienų įvykiai, kuomet atsiranda vis naujų sporadinių susirgimų COVID–19 atvejų medikų tarpe, patvirtina ligos sukėlėjo išplitimą šalies teritorijoje. Medikų pateikiamoje informacijoje socialiniuose tinkluose ar kreipimuose tiesiogiai į medikų visuomenines ir profesines organizacijas konstatuojama blogesnė padėtis, nei viešai deklaruojama dalies politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojų.
LMS, JGA ir Lietuvos medikų profesinės sąjungos pastebi, kad LR Darbo kodeksas ir LR Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas nustato, kad už tinkamų, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų sudarymą visais aspektais atsako darbdavys. Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis. Valstybės lygiu paskelbus karantiną bei ekstremalią situaciją, LR Darbo kodekso ir Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatos nenustoja galioti, tačiau atsiranda papildomos pareigos Vyriausybei, Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centrui ir Sveikatos apsaugos ministerijai:

LR Sveikatos apsaugos ministerija privalo sudaryti lėšų rezervą, nuolat atnaujinamas inventoriaus, vaistų, įskaitant imunopreparatus, dezinfekcijos medžiagų, diagnostikumų ir terpių, įrangos ir specialaus transporto atsargas arba sudaryti skubaus tiekimo sutartis su prekių, vaistų ir kitais tiekėjais.
LR Vyriausybė turi nustatyti materialinių išteklių teikimo ir kompensavimo už jų teikimą tvarką.
Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centras turi koordinuoti visą teikiamą pagalbą.

Todėl, siekdami atlikti visas savo pilietines bei profesines pareigas tinkamai, primygtinai raginame:

Nedelsiant patikrinti visas šalyje būtinąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas tinkamų, saugių ir sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų visiems darbuotojams sudarymo atžvilgiu;
Patikrinimą pradėti artimiausią darbo dieną, jei situacija reikalautų – užtikrinti nepertraukiamą (24/7) darbo sąlygų sveikatos priežiūros įstaigose stebėseną;
Tinkamų, saugių ir visų darbuotojų sveikatai nekenksmingų darbo sąlygų užtikrinimą stebėti ir užtikrinti visą ekstremalios situacijos šalyje galiojimo laikotarpį;
Apie skubaus bei pakartotinių patikrinimų rezultatus nedelsiant oficialiai informuoti visų patikrintų įstaigų visus darbuotojus, įstaigų darbdavius, įstaigų steigėjus;
Apie skubaus bei pakartotinių patikrinimų rezultatus nedelsiant oficialiai informuoti Vyriausybę, Valstybės ekstremalių situacijų operacijų centrą, Sveikatos apsaugos ministeriją, Prezidentūrą;
Užtikrinti reguliarią sveikatos priežiūros darbuotojų sveikatos patikrą dėl COVID–19.

LMS, JGA ir Lietuvos medikų profesinės sąjungos primena, kad bet kuris darbuotojas turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus jo saugai ir sveikatai, taip pat atsisakyti dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas, jeigu neįrengtos kolektyvinės apsaugos priemonės ar pats darbuotojas neaprūpintas reikiamomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis.
Apie skubaus bei pakartotinių patikrinimų rezultatus prašome nedelsiant oficialiai informuoti LMS, JGA ir Lietuvos medikų profesines sąjungas.

Kreipimasis pasirašytas elektroniniu būdu:

Lietuvos medikų sąjūdžio Valdybos pirmininkė
Živilė Gudlevičienė
Lietuvos medikų forumo Valdybos pirmininkas
Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkas
Valdas Pečeliūnas
Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės gydytojų profesinės sąjungos pirmininkas
Gintaras Varanauskas

Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentė
Kristina Norvainytė

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!