“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Po LMS viešųjų akcijų nuriedėjo sniego gniūžtės efektas per visą Lietuvą apie ypatingai sunkias medikų darbo sąlygas ir patiriamą psichologinį smurtą ne tik iš pacientų, bet ir iš darbdavio ar kolegų. Horizontalus ir vertikalus mobingas vis dar gajus.

Šį kartą SAM sureagavo nedelsiant ir inicijavo viešąją konsultaciją bei sukūrė darbo grupę psichologinių problemų mastui gydymo įstaigose įvertinti ir joms spręsti. Šiandien SAM paskelbė viešosios konsultacijos apie psichologinį klimatą gydymo įstaigose rezultatus.

Matome, kad daugiausia pranešimų apie negeroves gauta iš Vilniaus, Klaipėdos ir Šiaulių gydymo įstaigų. Tačiau džiugu, kad ir įstaigose pradėjo veikti anoniminės linijos pranešimams apie patiriamą psichologinį smurtą.

Bet iš tiesų kyla klausimas – ar tik šiose įstaigose yra negerai? O gal kitų įstaigų darbuotojus vis dar kausto baimė prabilti ir kalbėti?

LMS ir toliau ragina pasinaudoti SAM iniciatyva anonimiškai pranešti apie patiriamą psichologinį smurtą darbe.
Netylėkime. Nebijokime. Frazė „nustokime krūpčioti“ įgauna prasmę!

Daugiau informacijos: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/sam-viesoji-konsultacija-apie-pokyciu-butinybe-pasisake-simtai?fbclid=IwAR2htdUxvFI5pL9fLdKJZF9tuDLqtwYri9fCHRrO8e-bui3lyJNFdZ4SeMU

________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos medikų sąjūdis susibūrė 2017 metų lapkričio 3 d., po to, kai sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl pacientų eilių mažinimo, dar labiau padidinant medikų darbo krūvį. Toks sprendimas sukėlė medikų bendruomenės pasipiktinimą, nes buvo priimtas vienašališkai, be diskusijų, be to, nenumačius nei papildomo apmokėjimo, nei specialistų skaičiaus padidinimo.

2018 metų balandžio 26 d. LMS prie LR Seimo surengė mitingą „Ką pasiūlysite medikams rytoj“, kuriame įvardijo sveikatos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos būtina spręsti pirmiausiai.

Pagrindiniai LMS organizacijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikas, kurias kelia nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas bei vykdoma reforma, ir teikti valdžiai racionalius siūlymus, kaip gerinti šią sistemą, nesukuriant žalingų padarinių.

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis nariais yra daugiau kaip 500 medikų. Peticiją už skaidrią, efektyvią ir deramai finansuojamą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje saugiai jaučiasi pacientai ir juos gydantys medikai, pasirašė 43 tūkstančiai Lietuvos piliečių.

LMS vadovė yra gydytoja Živilė Gudlevičienė. LMS vadovo pavaduotojai – gydytojas Gintaras Berenis ir gydytoja Jurgita Sejonienė.

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!