“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdžio kreipimasis dėl 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (Reg. Nr. XIIIP-4043)

Lietuvos medikų sąjūdis dar kartą prašo valdžios atstovų nepriimti 2020 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto (Reg. Nr. XIIIP-4043) tokia apimtimi, koks buvo pateiktas svarstyti Seimo posėdžių darbotvarkėje šį ketvirtadienį (lapkričio 21 d).

! Šis projektas prieštarauja LR Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su Jungtinės profesinių sąjungų atstovybės atstovais 2017-12-13 pasirašyto kolektyvinių derybų susitarimo nuostatoms: 2020 m. pasiekti, kad gydytojų vidutinis darbo užmokestis sudarytų ne mažesnį kaip 3, o slaugytojų – 1,5 šalies vidutinių darbo užmokesčių.

!! Jame ar jį lydinčiuose dokumentuose nėra numatyta aiški suma, kuri bus skirta medicinos personalo atlyginimų didinimui 2020 m.

!!! 130 mln. eurų išlaidų, kurie ar jų dalis galėtų būti skirta susitarimo su profesinėmis sąjungomis sąlygoms įgyvendinti skiriama PSDF biudžeto rezervo didinimui, o kitaip tariant – „užšaldoma“ nežinia kokiai paskirčiai ir tikslams. Iš viso PSDF rezervui padidinti skirta net 201 mln. Eurų.

!!!! Rašytinio susitarimo su profesinių sąjungų atstovais nesilaikymas galimai pažeidžia gydytojų ir slaugytojų konstitucines teises gauti tinkamą atlyginimą už darbą, Konstitucijos garantuojamus teisinio saugumo ir teisėtų lūkesčių apsaugos principus.

!!!!! Nepagrįstas ir neproporcingas PSDF rezervo didinimas, kai valstybė turi kitokių įsipareigojimų medicinos darbuotojams, neteisingas, nesąžiningas ir neatsakingas PSDF biudžeto formavimas ir paskirstymu galimai neatitinka Konstitucijoje įtvirtintų valdžios atsakomybė visuomenei ir atsakingo valdymo principų.

Būkime sąžiningi, teisingi ir atsakingi savo įsipareigojimų vykdytojai, pataisykime PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, kad šis atitiktų medicinos įstaigų darbuotojams duotus teisėtus pažadus ir atitinkamai nepamintų jų teisėtų lūkesčių.

MEDIKAI PRAŠO: TĘSĖKITE ĮSIPAREIGOJIMUS!

__________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos medikų sąjūdis susibūrė 2017 metų lapkričio 3 d., po to, kai sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl pacientų eilių mažinimo, dar labiau padidinant medikų darbo krūvį. Toks sprendimas sukėlė medikų bendruomenės pasipiktinimą, nes buvo priimtas vienašališkai, be diskusijų, be to, nenumačius nei papildomo apmokėjimo, nei specialistų skaičiaus padidinimo.

2018 metų balandžio 26 d. LMS prie LR Seimo surengė mitingą „Ką pasiūlysite medikams rytoj“, kuriame įvardijo sveikatos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos būtina spręsti pirmiausiai.

Pagrindiniai LMS organizacijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikas, kurias kelia nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas bei vykdoma reforma, ir teikti valdžiai racionalius siūlymus, kaip gerinti šią sistemą, nesukuriant žalingų padarinių.

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis nariais yra daugiau kaip 500 medikų. Peticiją už skaidrią, efektyvią ir deramai finansuojamą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje saugiai jaučiasi pacientai ir juos gydantys medikai, pasirašė 43 tūkstančiai Lietuvos piliečių.

LMS vadovė yra gydytoja Živilė Gudlevičienė. LMS vadovo pavaduotojai – gydytojas Gintaras Berenis ir gydytoja Jurgita Sejonienė.

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!