“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

ASOCIACIJA LIETUVOS MEDIKŲ SĄJŪDIS

Lietuvos Respublikos Seimui                                                                         2019.07.09 Nr. LMS 2019/08

Lietuvos Respublikos Vyriausybei

KREIPIMASIS DĖL VALSTYBĖS ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO

Lietuvos Medikų Sąjūdis (LMS) vertina Lietuvos Respublikos (LR) Vyriausybės pastangas gerinti visuomenės pragyvenimo lygį. 2019 m. liepos 3 d. paskelbta, jog LR Vyriausybės priimtu nutarimu nuo 2020 m. sausio 1 d. patvirtinta 607 eurų minimali mėnesinė alga (MMA) ir 3,72 euro minimalusis valandinis atlygis neatskaičius mokesčių, t.y. nuo kitų metų MMA didės 9,73 proc.

Nežiūrint į tai, kad 2019 m. gegužės pabaigoje vykusiame Trišalės tarybos posėdyje socialinių partnerių požiūris dėl MMA didinimo išsiskyrė (darbdavių atstovai laikėsi pozicijos, kad MMA galima kelti iki 580 eurų, darbuotojų ir Vyriausybės atstovai – iki 607 eurų), Vyriausybė rado būdą ir lėšų MMA padidinti iki maksimalios numatytos sumos.

Dėl to taip pat didės kai kurios socialinio draudimo išmokos ir įmokos. Kaip informavo LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, pastovioji nedarbo draudimo išmokos dalis, kuri tiesiogiai priklauso nuo MMA, padidėtų 9,3 proc. Įmokos už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis (pvz., studentus, menininkus ir kt.), padidėtų apie 4 mln. eurų. Taip pat padidės savarankiškai dirbančių asmenų ir savarankiškai besidraudžiančių asmenų privalomojo sveikatos draudimo mėnesinė įmoka. Šiuo metu minimali įmoka yra 38,74 euro per mėn., ji padidėtų 3,63 euro iki 42,37 euro. Pranešama, kad MMA padidinimas pareikalaus apie 17 mln. eurų papildomų lėšų iš Valstybės biudžeto.

Džiaugdamiesi teigiamomis permainomis, primygtinai prašome vykdyti Valstybės įsipareigojimus, kuriuos išaiškino LR Konstitucinis Teismas, kurių nevykdymą patvirtino LR Valstybės kontrolės auditas, ir kuriuos, kaip būtinybę, Prezidento rinkimų debatuose pabrėžė visi kandidatai, neišskiriant išrinktojo Prezidento gerb. Gitano Nausėdos.

LMS dar kartą primena šiuos, vis dar neįvykdytus, Valstybės įsipareigojimus:

  1. Mokėti valstybės lėšomis už 19 grupių draudžiamuosius, kurie sudaro 54 proc. apdraustųjų. Dar kartą konstatuojame, jog Valstybė už juos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą (PSDF) moka 16 proc. mažesnę įmoką, negu asmenys, kurių pajamos nesiekia MMA. Tačiau nežiūrint per mažų Valstybės įmokų, Valstybės draudžiamieji dažniau ir daugiau naudojasi sveikatos priežiūros paslaugomis, išnaudodami didelę PSDF lėšų dalį. Atsižvelgiant į MMA didėjimą nuo 2020 metų, reikalaujame papildomai skirti lėšų iš Valstybės biudžeto ir nuo 2020 m. sausio 1 d. mokėti už Valstybės draudžiamuosius nors tokią pačią sumą, prilygstančią mokesčiui, mokamam nuo MMA.
  2. Konstitucinis teismas yra konstatavęs, jog būtinoji pagalba ir greitosios pagalbos paslaugos visiems piliečiams, neatsižvelgiant į tai, ar jie yra apdrausti PSD, turi būti teikiama Valstybės biudžeto lėšomis. Prašome planuoti 2020 m. biudžetą taip, kad būtų įvykdytas ir šis Valstybės įsipareigojimas.
  3. Prašome panaikinti vienai draudžiamųjų grupei (smulkiesiems ūkininkams) nepagrįstą sveikatos draudimo įmokos lengvatą, kuri  pažeidžia teisumo principą ir nepadengia įmokų skirtumo.

LMS dar kartą kreipiasi Lietuvos medikų vardu, reikalaudamas vykdyti LR Konstitucinio teismo ir LR Valstybės kontrolės rekomendacijas neatidėliojant  ir primena, kad jau ne kartą įvairiais būdais kėlė minėtas problemas, tačiau deramo dėmesio ir noro bendradarbiauti nesulaukė.

Lietuvos medikų sąjūdžio Valdybos Pirmininkė     dr.  Živilė Gudlevičienė

________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos medikų sąjūdis susibūrė 2017 metų lapkričio 3 d., po to, kai sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl pacientų eilių mažinimo, dar labiau padidinant medikų darbo krūvį. Toks sprendimas sukėlė medikų bendruomenės pasipiktinimą, nes buvo priimtas vienašališkai, be diskusijų, be to, nenumačius nei papildomo apmokėjimo, nei specialistų skaičiaus padidinimo.

2018 metų balandžio 26 d. LMS prie LR Seimo surengė mitingą „Ką pasiūlysite medikams rytoj“, kuriame įvardijo sveikatos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos būtina spręsti pirmiausiai.

Pagrindiniai LMS organizacijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikas, kurias kelia nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas bei vykdoma reforma, ir teikti valdžiai racionalius siūlymus, kaip gerinti šią sistemą, nesukuriant žalingų padarinių.

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis nariais yra daugiau kaip 500 medikų. Peticiją už skaidrią, efektyvią ir deramai finansuojamą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje saugiai jaučiasi pacientai ir juos gydantys medikai, pasirašė 43 tūkstančiai Lietuvos piliečių.

LMS vadovė yra gydytoja Živilė Gudlevičienė. LMS vadovo pavaduotojai – gydytojas Gintaras Berenis ir gydytoja Jurgita Sejonienė.

 

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!