“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Reaguodami į šių dienų aktualijas ir žiniasklaidoje pasirodžiusius straipsnius apie galimai neskaidrius viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų konkursus, atsakingų asmenų skyrimus bei įstrigusią sveikatos priežiūros įstaigų reformą, reiškiame savo poziciją ir reikalaujame naikinti bet kokias prekybos įtaka ir nepotizmo apraiškas sveikatos apsaugos sistemoje.

LMS reikalaudama maksimalaus viešumo ir skaidrumo siūlo:
– Viešai skelbti aiškius ir skaidrius motyvus skiriant asmenis, susijusius su sveikatos apsaugos sistema ar galima įtaka šiai sistemai, į atsakingus postus.
– Viešai skelbti SAM ir jai pavaldžių įstaigų ar jų padalinių vadovų keitimo motyvus, viešai skelbti kandidatų sąrašus ir laimėtojus pateikiant jų kompetencijos įrodymus.
– Viešai skelbti konkursų į viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovus kandidatų sąrašą, jų biografijas ir kompetencijas.
– Viešai skelbti planuojamų sveikatos priežiūros įstaigų reformos ar jungimo planus, motyvus ir ekonominių skaičiavimų santraukas. Diskutuoti reformos klausimais su medikų bendruomene ir atsižvelgti į jų teikiamus siūlymus.

________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos medikų sąjūdis susibūrė 2017 metų lapkričio 3 d., po to, kai sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl pacientų eilių mažinimo, dar labiau padidinant medikų darbo krūvį. Toks sprendimas sukėlė medikų bendruomenės pasipiktinimą, nes buvo priimtas vienašališkai, be diskusijų, be to, nenumačius nei papildomo apmokėjimo, nei specialistų skaičiaus padidinimo.

2018 metų balandžio 26 d. LMS prie LR Seimo surengė mitingą „Ką pasiūlysite medikams rytoj“, kuriame įvardijo sveikatos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos būtina spręsti pirmiausiai.

Pagrindiniai LMS organizacijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikas, kurias kelia nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas bei vykdoma reforma, ir teikti valdžiai racionalius siūlymus, kaip gerinti šią sistemą, nesukuriant žalingų padarinių.

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis nariais yra daugiau kaip 500 medikų. Peticiją už skaidrią, efektyvią ir deramai finansuojamą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje saugiai jaučiasi pacientai ir juos gydantys medikai, pasirašė 43 tūkstančiai Lietuvos piliečių.

LMS vadovė yra gydytoja Živilė Gudlevičienė. LMS vadovo pavaduotojai – gydytojas Gintaras Berenis ir gydytoja Jurgita Sejonienė.

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!