“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Įvyko Lietuvos medikų sąjūdžio narių visuotinis susirinkimas

Susirinkimo metu buvo pristatytos LMS Vadovo Dariaus Jauniškio ir Tarybos pirmininkės Živilės Gudlevičienės vienerių metų veiklos ataskaitos.

Su Tarybos pirmininkės Živilės Gudlevičienės ataskaita galite susipažinti čia: ATASKAITA_LMS I METAI_VIEŠINIMUI

Daug ar mažai nuveikta? Manome, kad vos per vienerius LMS veiklos metus nuveikta tikrai daug. Svarbiausia – sujudinta Sveikatos apsaugos sistema, iškelta dauguma jos skaudulių į paviršių, pradėta diskusija su sveikatos politikos formuotojais, inicijuoti konkretūs darbai. LMS vardas tapo žinomas, LMS veikla matoma. Tačiau girdime, kad vieniems medikų bendruomenės nariams trūksta LMS aktyvumo, kitiems atrodo, kad LMS jau per daug kritikuoja valdžią ir jos reformų kelią. Tačiau primename, kad LMS vizija ir misija, iškeltos pirmaisiais veiklos metais – ne oponuoti valdžiai, o nurodyti į didžiausias rizikas ir siūlyti būdus joms suvaldyti.
Šią misiją pirmaisiais savo gyvenimo metais LMS įvykdė.

Revizijos komisija pateikė ir finansinę ataskaitą: didžioji dalis LMS lėšų gauta iš nario mokesčio ir narių laisvanoriškos paramos. Pagrindinės išlaidos buvo skirtos renginių organizavimui bei teisininkų paslaugoms apmokėti.

Tačiau per pirmus metus pamatėme ir savo veiklos trūkumus, išsigryninome darbo minusus, trukdančius efektyviai veiklai. Todėl labai svarbu buvo ir mums patiems optimizuoti savo veiklą siekiant greitesnės ir efektyvesnės komunikacijos tarp savo narių ir vadovybės. To siekdami išdiskutavome, patobulinome ir pakeitėme LMS įstatus, supaprastinome organizacijos valdymą.

Įstatų projektą parengė, koregavo pagal pateiktus LMS narių siūlymus ir pristatė Gintaras Berenis. Naujuose Įstatuose valdymo organu įtvirtinome Valdybą ir jos renkamą Vadovą. Valdybą sumažinome iki 9-11 narių (nuo buvusių 21), kas leis skubiau surinkti reikalingą kvorumą ir greičiau priimti svarbius sprendimus. Įteisinome ir interaktyvius Valdybos susirinkimus, dėl ko kituose miestuose esantys Valdybos nariai, neatsitraukdami nuo savo kasdienių darbų, galės aktyviai dalyvauti organizacijos veikloje ir priiminėti sprendimus.
Džiaugiamės ir naujų jaunų narių atėjimu į LMS. Šiandien buvo patvirtinti dar keletas naujų narių, ir dabar mūsų tikrųjų narių jau 457.

Taigi, daug nuveikta, daug pokyčių, ir susipažinkite – nauja LMS Valdyba:

LMS Vadovė – Živilė Gudlevičienė
LMS vadovo pavaduotojas – Gintaras Berenis
LMS vadovo pavaduotoja – Jurgita Sejonienė
LMS sekretorius – Martynas Gedminas
Kiti LMS Valdybos nariai:
Toma Kundrotė
Robertas Adomaitis
Reda Aržanauskienė
Gintaras Varanauskas
Auristida Gerliakienė

Kaip galime pastebėti – lyčių lygybė maksimaliai išlaikyta LMS Valdyboje!
Sveikiname naują Valdybą ir linkime daug energijos, ryžto, naujų idėjų ir didelių darbų ateinančiais metais.

Vėliau vyko įdomi diskusija sveikatos ekonomikos ir sveikatos politikos klausimais. Mūsų svečiai buvo jaunasis ekonomistas, doktorantas Justas Mundeikis. Justas supažindimo LMS susirinkimo dalyvius su naujai rengiamu Vyriausybės dokumentu apie viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio didinimą ir strateginius dokumento teiginius, klausimus bei įžvelgiamas rizikas.

Į diskusiją įsijungusi nepriklausoma LR Seimo narė, politinės ekonomikos ekspertė dr. Aušra Maldeikienė bandė paprastai mums, medikams, paaiškinti, kaip formuojama sveikatos politika, kokie šios politikos užkulisiai ir ką galėtų atlikti LMS, siekdamas sveikatos sistemos skaidrios pertvarkos ir efektyvaus tolesnio veikimo.

O mes ir toliau klausime – kodėl mes, kodėl dabar? Ir toliau rodysime rizikas bei teiksime siūlymus joms sumažinti!

Susirinkimo akimirkos:

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!