“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Diskusija dėl Šakos kolektyvinės sutarties punktų keitimo ir pačios sutarties tobulinimo su SAM prasidėjo. Kartu su medicinos įstaigas atstovaujančiomis profesinėmis sąjungomis diskusijoje dalyvavo ir LMS.

SAM palikome ir dalyvavusių profesinių sąjungų pasirašytą poziciją:

Medicinos įstaigų profesinių sąjungų pozicija

2018-12-11 Sveikatos apsaugos ministerijoje organizuojamame susitikime dalyvaujančios medicinos įstaigų profesinės sąjungos jau šiandien reikalauja efektyvios sveikatos sistemos, siekiant gerinti pacientams teikiamas paslaugas bei medikų darbo sąlygas.

Todėl reikalaujame:
1. 2020-ųjų metų valstybės biudžete sveikatos apsaugos sistemai skirti 8 proc., 2021-aisiais – 9 proc., 2022 – 10 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), kas užtikrintų pažangų ir kokybišką pacientų gydymą bei atitiktų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių sveikatos apsaugos sistemai skiriamo finansavimo vidurkį;
2. Medikų darbo santykius reglamentuojančius teisės aktus keisti, gerbiant pacientų bei medikų Konstitucines teises ir laisves bei suderinus pakeitimus su pacientus atstovaujančiomis asociacijomis bei medikų profesinėmis sąjungomis;
3. Iš valstybės biudžeto skirti lėšas privalomam medicinos darbuotojų kvalifikacijai tobulinti;
4. Nustatyti ES šalių praktiką bei Lietuvos ekonomikos realijas atitinkančius sveikatos sistemos darbuotojų atlyginimo dydį bei principus:
4.1. vidutinis pagrindinis gydytojo atlyginimas 2019 m. turi siekti 2 vidutinius darbo užmokesčius (VDU), 2020 – 2,5 VDU, o 2021 – 3 VDU;
4.2. vidutinis slaugytojo pagrindinis atlyginimas turi sudaryti: slaugytojams ir akušeriams su aukštuoju neuniversitetiniu ir aukštesniuoju išsilavinimu – ne mažiau nei 60 proc., slaugytojams ir akušeriams su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu – ne mažiau nei 70 proc.;
4.3. mediko atlyginimo kintamosios dalies dydis dydis turi atspindėti kvalifikaciją bei teisės aktais reglamentuojamą darbo krūvį;
5. Sudarius pagrįstą veiksmų planą, kuris užtikrintų pacientų sveikatos priežiūros tęstinumą bei prieinamumą, o taip pat medikų socialines garantijas, siekiant didesnio efektyvumo bei aukštesnės paslaugų kokybės, iki 2021 m. įvykdyti sveikatos sistemos tinklo reformą.

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!