“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Kovo 3 d. įvyko LMS Tarybos narių susitikimas, kurio metu buvo aptarta tolimesnė strategija ir pasiruošimas kovo 17 d. visuotiniam susirinkimui.

Pirmoje dalyje mėginome įvardinti, aptarti ir sudėlioti pagrindines problemas ir klausimus, kuriuos reikėtų spręsti (brain storm).
Svarbiausias – tapatybės klausimas – kas yra LMS? Kaip jau ir anksčiau buvo aptarta – LMS netaps profsąjunga, taip pat neturėtų tapti ir SAM nemokamų ekspertų grupe. Dėl skėtinės asociacijos, vienijančios visas medikų organizacijas – griežtos narystės nesitikima, tiesiog bus siekiama glaudaus bendradarbiavimo konkrečiais klausimais su visomis suinteresuotomis grupėmis.
Lietuvos Medikų Sąjūdis galėtų būti medikų bendruomenės balsas, protas ir sąžinė.

Kalbėta apie sisteminę korupciją, kurios mąstai didžiausi viešųjų pirkimų srityje. Nutarta siūlyti SAM centralizuoti viešuosius pirkimus, pradedant nuo savo pavaldumo gydymo įstaigų, vėliau pereinant prie savivaldybių įstaigų, standartizuojant jų struktūrą, paslaugų ir specialistų asortimentą.

Dėl numatomo atlyginimų kėlimo nuo gegužės – pagal dabar turimą informaciją bus didinama balo vertė vidutiniškai 10 procentų. Akivaizdu, kad to neužteks padidinti atlyginimus į rankas 20 proc. Realus skaičius galėtų būti tie patys 7-8 proc, kaip ir 2016-2017m. Aišku, jeigu įstaigos vadovas bus toks malonus, ir visas gautas papildomai lėšas skirs atlyginimams, nes mechanizmo jį priversti nėra. Siūlyta kreiptis į SAM dėl informacijos, kas padaryta, tobulinant atlyginimų mokėjimo tvarką.

Kalbėta ir apie galimas pilietinio pasipriešinimo priemones. Tikro streiko mes negalime organizuoti, bet nėra ir didelio palaikymo dėl paprastesnės ir švelnesnės protesto formos – itališko streiko (work- to -rule). Tam galėtų būti kelios priežastys: a) per tuos kelis FB aktyvumo mėnesius mes jau išliejome visą savo pasipiktinimą, skausmą dėl žeminančios medikų padėties ir ,,ant širdies pasidarė lengviau”; b) pasąmoningai mums artimas aukos, vergo mentalitetas; c) nėra dar taip blogai, kad asmeniškai kažką norėtume aukoti dėl šviesesnės visų ateities; d) mes vis dar tikime – kad valdžia gera ir teisinga, ir viską padarys mūsų labui.

Antroje dalyje atstovavimo specialistas Šarūnas Frolenko supažindino mus su lobizmo teoriniais pagrindais: kaip organizacijai reikia išsikelti, išsigryninti pagrindinius tikslus ir veikimo kryptis, kaip atstovauti savo interesus valdžios institucijose, kaip formuoti palankią viešąją nuomonę bendradarbiaujant su žiniasklaida ir suinteresuotomis visuomenės grupėmis.Gavome naudingų žinių

Trečioje dalyje mėginome sugrupuoti iškeltas problemas pagal jų svarbumą ir skubumą, siekiant apsispręsti, apie ką būtina kalbėti artėjančiame visuotiniame narių susirinkime kovo 17 d.
Svarbiausių skubiai spręstinų problemų penketukas:
1. Pacientų žalos be kaltės įstatymo priėmimas
2. Medikų atlyginimo susiejimas su VDU
3. Konstitucinio teismo sprendimo dėl valstybės draudžiamų asmenų būtinosios pagalbos išlaidų apmokėjimo nevykdymas. (Siūloma kreiptis į ES teisines institucijas)
4. Darbo krūvių reglamentavimas
5. Paslaugų įkainių nustatymas pagal sąnaudas

Buvo pasidalinta užduotimis, kas konkrečiai kokia linkme dirbs (viešieji ryšiai, vidinė komunikacija, kontaktai su kitomis medikų organizacijomis, paslaugų įkainių nustatymas, pažadėto atlyginimų kėlimo stebėsena ir kt.)

Tikimės gausaus dalyvavimo, vaisingų diskusijų ir svarbių sprendimų priėmimo LMS visuotiniame narių susirinkime kovo 17 d.

Susirinkimo dalyvių vardu – Gintaras Berenis

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!