“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Mieli kolegos,
pranešame, kad  2023 m. birželio 29 d., 19.00 val. įvyks Lietuvos medikų sąjūdžio visuotinis rinkiminis susirinkimas. Susirinkimas vyks elektroninėmis ryšių priemonėmis, jungiantis į vaizdo konferenciją Zoom platformoje.

Nuoroda išankstinei registracijai į susirinkimą, spauskite ČIA

Susirinkimą inicijuoja ir šaukia LMS valdyba, kuri vadovaudamasi Asociacijos įstatų 4.13.1. straipsniu priėmė sprendimą sušaukti susirinkimą ir patvirtino susirinkimo darbotvarkę.

Susirinkimo darbotvarkė:

1. Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai
2. Susirinkimo darbotvarkės tvirtinimas
3. LMS 2022 m. veiklos ataskaita. Valdybos pirmininkė Auristida Gerliakienė
4. LMS 2022 m. finansinės veiklos ataskaita. Revizorius Giedrius Likatavičius
5. LMS 2022 m. revizoriaus ataskaita. Revizorius Giedrius Likatavičius
6. Valdybos narių skaičiaus nustatymas (9–11) ir valdybos rinkimai 2023–2025 m. laikotarpiui
7. Revizijos komisijos (3) rinkimai 2023–2025 m. laikotarpiui

8. Kiti klausimai

Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jei jame dalyvauja daugiau negu 1/3 (trečdalis) LMS tikrųjų narių. Visuotinio susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma (balsavimo metu susilaikę asmenys, laikomi balsavime nedalyvavusiais asmenimis) (Asociacijos įstatų 4.6 straipsnis). Valdybos nariai išrenkami paprastąja balsų dauguma. Valdybos nariais gali tapti tikrieji nariai, balsavimo metu surinkę daugiau nei 1/2 (pusę) Visuotinio susirinkimo dalyvių balsų (Asociacijos įstatų 4.10.2 straipsnis).

Asociacijos nariai turi teisę pateikti klausimus, susijusius su įvyksiančio LMS susirinkimo darbotvarkės klausimais. Klausimai gali būti pateikiami elektroniniu paštu sekretoriatas@medikusajudis.lt, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Susirinkimo.
LMS tikrieji nariai kviečiami siūlyti savo kandidatūras į LMS valdybos nario pareigybę, užpildant Kandidato formą, spauskite atsisiųsti, kuri turi būti atsiųsta Susirinkimo organizatoriams ne vėliau, kaip iki 2023 m. birželio 25 d. elektroniniu paštu sekretoriatas@medikusajudis.lt

Asociacijos nariai apie Susirinkimo priimtus sprendimus bus informuojami elektroniniu paštu.

Pagarbiai

Lietuvos medikų sąjūdžio valdybos pirmininkė Auristida Gerliakienė

Trumpai Apie Autorių:

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!