“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Naudojimosi sąlygos

Šios naudojimosi sąlygos (toliau – „sąlygos“) taikomos vartotojams, norintiems prisijungti ir naudotis www.medikusajudis.lt svetaine (toliau – „svetainė“). Tam, kad galėtumėte naudotis interneto svetaine, turite laikytis toliau nurodytų sąlygų. Jeigu nesutinkate su minėtomis sąlygomis ir Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis (toliau – Medikų sąjūdis) privatumo politika, turėtumėte svetaine bei jos paslaugomis nesinaudoti.

Medikų sąjūdis pasilieka teisę bet kuriuo metu atnaujinti ir keisti naudojimosi svetaine teises, jos turinį ir nurodytas paslaugas. Medikų sąjūdis taip pat pasilieka teisę atlikti bet kokius minėtus pakeitimus, todėl Jūs turėtumėte reguliariai peržiūrėti šį dokumentą svetainėje ir atkreipti dėmesį į pasikeitimus. Jums apsilankius svetainėje po joje atliktų pakeitimų, bus laikoma, kad sutinkate su atnaujintomis sąlygomis.

Neteisėtas naudojimasis svetaine

Jums nesuteikiamos teisės keisti, perduoti ar parduoti bet kokią informaciją, duomenis, programinę įrangą ar paslaugas, gautas iš svetainės, taip pat perleisti jos naudotojo teises trečiosioms šalims. Jums nesuteikiamos teisės naudotis internetinės svetainės paslaugomis įžeidžiančiais ar neteisėtais būdais, pavyzdžiui, siunčiant nepageidaujamus elektroninius laiškus – pašto šiukšles (angl. junk mail arba spam), grandininius laiškus, platinant nepageidaujamus pranešimus trečiosioms šalims, naudojantis suklastota tapatybe ar netikru elektroninio pašto adresu, taip pat teikiant klaidinančią informaciją apie Jūsų tapatybę ar pranešimo šaltinį. Jūs negalite naudotis svetaine Medikų sąjūdžio šmeižimo tikslais.

Prieiga prie svetainės turinio

Medikų sąjūdis pasilieka teisę apriboti prieigą prie svetainės teikiamų paslaugų arba atlikti svetainės veikimo režimo techninius ar kitokius pakeitimus. Medikų sąjūdis pasilieka teisę, bet ne atsakomybę, stebėti bet kokią svetainėje patalpintą medžiagą bei ją komentuoti, perkelti arba pašalinti, jeigu tokia informacija bus įžeidžiamo turinio, neteisėta ar kitaip pažeidžianti naudojimosi šia svetaine sąlygas.

Intelektinės nuosavybės teisės

Ši svetainė yra susaistyta ir saugoma intelektinės nuosavybės teisių, tarptautinių intelektinės nuosavybės teisių (INT) sutarčių ir susitarimų. Medikų sąjūdžiui priklauso teisės į svetainėje pateikiamus produktus ir paslaugas, apsaugotas prekių ženklais ar pramoninio dizaino teisėmis, įskaitant autorių teises. Jums nesuteikiamos jokios netiesioginės ar kitokios licencijuotos teisės naudoti bet kuriuos Medikų sąjūdžiui priklausančius prekių ženklus, dizainą arba autorių teisių saugomus elementus, taip pat panašius elementus, priklausančius bet kuriai svetainėje nurodytai trečiajai šaliai.

 

Atsakomybės apribojimas

Svetainės turinys pateikiamas toks, kokį matote, be jokių garantijų suteikimo. Medikų sąjūdis neatsako už jokius galimus prieigos prie svetainės trikdžius. Medikų sąjūdis taip pat neprisiima atsakomybės už svetainės kokybės standartus ar jos tinkamumą konkretiems tikslams arba svetainės paslaugų bei joje veikiančių programų rikdžius.
Medikų sąjūdis jokiomis aplinkybėmis neatsako už vartotojo patirtus tiesioginius, netiesioginius, ar pasekminius nuostolius, išlaidas ir pelno nuostolius, susijusius su galimu arba faktiniu naudojimusi svetaine.

Svetainėje gali būti patalpintos nuorodos į kitas, trečiųjų šalių palaikomas svetaines. Medikų sąjūdis nevykdo aktyvaus šių svetainių turinio stebėjimo ir neatsako už pateikto turinio ir informacijos tikslumą ar paslaugų kokybę, taip pat už šių nuorodų funkcionalumą. Svetainėje spustelėję reklamines nuorodas, galite būti nukreipti į trečiųjų šalių palaikomas interneto svetaines. Medikų sąjūdis neprisiima atsakomybės už trečiųjų šalių paslaugų teikėjų veiksmus. Už minėtose svetainėse atliekamas operacijas, jose vykdomą rinkodarą ir talpinamą medžiagą atsako kiekvienas paslaugų teikėjas atskirai.

Share This