“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

2024 m. kovo 21 d. LMS pirmininkė Auristida Gerliakienė kartu su Vilniaus Universiteto Medicinos fakulteto podiplominių studijų prodekanu, prof. Vytautu Kasiulevičium, Šeimos gydytojų profesinės sąjungos pirmininke Alma Astafjeva, Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos pirmininku Kęstučiu Štaru ir kitais socialiniais partneriais atstovaujančiais slaugos NVO, dalyvavom susitikime su LSDP atstovais. Diskusija vyko apie opiausias spręstinas problemas sveikatos sistemoje. LMS pirmininkė Auristida Gerliakienė atstovaudama LMS teikė pasiūlymus:

• Būti drąsiems ir susiskaičiuoti, kiek šiuo metu yra aktyviai dirbančių medikų – fizinių asmenų. Tuo remiantis planuoti, kiek ir kokių medikų reikės Lietuvoje artimiausioje ateityje ir perspektyvoje
• Neatidėliojant sveikatos sistemoje įvesti medicinos paslaugų sekretoriaus pareigybę, kuri nukrautų nuo medikų administracinę naštą, taupytų jų laiką skiriamą klinikinėms procedūroms
• Naikinant VLK monopolį, panaudojant EU valstybių gerąją patirtį,  įteisinti alternatyvius sveikatos paslaugų finansavimo šaltinius
• Sveikatos paslaugų įkainius apskaičiuoti pagal realią paslaugos vertę
• Viešojo intereso labui vystyti viešojo ir privataus sveikatos paslaugų sektoriaus bendradarbiavimą,
• Palaikyti medikus kuriant savivaldą
• Vietoje dabartinės e-sveikatos įteigti Pacientų registrą
• Vystyti regionų politiką, juos darant patraukliais kurtis ir gyventi jaunoms šeimoms, tame tarpe ir medikų
• Pradėti medikų ruošimą ekstremalioms situacijoms

Trumpai Apie Autorių:

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!