“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ DARBO CIKLAIS

LMS POZICIJA dėl LR SAM PATEIKTOS DEKLARACIJOS „DĖL MEDIKŲ IR KARTU SU JAIS DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ,TEIKIANČIŲ PASLAUGAS DĖL COVID-19 LIGOS DARBO SAUGOS IR DARBO ORGANIZAVIMO UŽTIKRINIMO“

Lietuvos medikų sąjūdis buvo pakviestas pasirašyti Deklaraciją, tačiau atstovaudami pagrinde tik medikų interesams, šiame etape nepasirašė DEKLARACIJOS su Operacijų vadovu dėl jame buvusio ir tik minimaliai koreguoto 9 punkto. II. Kova su Covid-19 grindžiama efektyviu...