“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

2019-02-26 dieną Sveikatos apsaugos sitemoje veikiančios profesinės sąjungos (PS) ir nevyriausybinės organizacijos susitiko Bačkonyse.

Dalyvavo LMS, JGA, LGS, LSADPS, LSSO, LFDPS, PS Konfederacija, LŠGPS, PS Solidarumas, SGS, NVI DPS.

Susitikimo metu svarbiausias aptartas klausimas – ar galime visi susivienyti bendram sveikatos sitemos labui ir bendroms deryboms Sveikatos apsaugos ministerijoje (SAM) dėl Kolektyvinės šakos sutarties (KŠS).

Po ilgų diskusijų, išsakytų minčių ir lengvos kritikos vieni kitų atžvilgių , buvo pritarta bendrai nuomonei – visos sveikatos sitemoje veikiančios profesinės sąjungos ir nevyriausybinės organizacijos turi siekti vieningos KŠS siekiant maksimaliai gerų sąlygų visiems sveikatos sistemos darbuotojams.
Buvo aptarti svarbiausi klausimai, kuriuos nedelsiant reikia koreguoti esamoje KŠS, taip pat ir sąlygos, šiuo metu neįtrauktos į ją.
Visuotinai pritarta stirpių derybininkų bei ekspertų skyrimui deryboms su SAM. Būtina ir nuolatinė darbo grupė, formuluojanti ir pateikianti derybininkams išdiskutuotas problemas sprendimų priėmimui.

Čia svarbu pažymėti, kad atsinaujinusi ir gaivaus jaunatviško vėjo įkvėpusi LMS, yra puiki skėtinė organizacija visoms besiderančioms PS. Su tokia idėja Sąjūdis užgimė, tokios idėjos įgyvendinimui atėjo laikas.

Reziumuojant galime sakyti – jau pabandėme visi kovoti atskirai dėl vienų ar kitų nuostatų, tačiau nesant vienybės, šiandien neturime geriausių sąlygų medikų bendruomenei. Tik vienybėje yra mūsų jėga.

LMS dėkoja Valdybos naujam sekretoriui Martynui Gedminui už tokį šiltą visų „sujungimą“ bendrai diskusijai.

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!