“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

2020 01 13 dieną Lietuvos medikų sąjūdis buvo pakviestas į susitikimą Lietuvos Respublikos prezidentūroje su Lietuvos Respublikos Prezidento Ekonominės ir socialinės politikos grupės patarėjais.
Susitikimo metu kalbėjomės visai medikų bendruomenei svarbiais klausimais – apie neįvykusią tinklo reforma, galimas to priežastis ir būtinas prielaidas efektyviai reformai įvykti. Kalbėjomės ir apie šiuo metu opiausias medikų ir pacientų bendruomenių problemas – medikų darbo krūviai, paslaugų prieinamumas ir jų kokybė, adekvatus paslaugų finansavimas ir jų konsolidavimas, tuo pačiu prieinamumas atokių rajonų gyventojams. Palietėme ir svarbų medikų kvalifikacijos kėlimo klausimą, specialistų poreikio ir planavimo būtinybę.
Svarbu pažymėti, kad vis garsiau keliama LMS idėja apie Nacionalinį susitarimą sveikatos srityje, siekiant užtikrinti ir adekvatų sistemos finansavimą, ir efektyviai įvykdyti tinklo pertvarką – palankiai buvo priimta ir Prezidento patarėjų. Manome, kad Jo Ekscelencija LR Prezidentas galėtų imtis lyderystės sodinant visas efektyvia reforma suinteresuotas puses už apvalaus diskusijų stalo ir inicijuoti bei globoti Nacionalinio susitarimo sveikatos srityje idėjos įgyvendinimą.
Sutarėme, kad laukia sunkus bendras darbas, o LMS tikėsis naujų kvietimų į LR Prezidentūrą.

________________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos medikų sąjūdis susibūrė 2017 metų lapkričio 3 d., po to, kai sveikatos apsaugos ministras pasirašė įsakymą dėl pacientų eilių mažinimo, dar labiau padidinant medikų darbo krūvį. Toks sprendimas sukėlė medikų bendruomenės pasipiktinimą, nes buvo priimtas vienašališkai, be diskusijų, be to, nenumačius nei papildomo apmokėjimo, nei specialistų skaičiaus padidinimo.

2018 metų balandžio 26 d. LMS prie LR Seimo surengė mitingą „Ką pasiūlysite medikams rytoj“, kuriame įvardijo sveikatos sistemos reformos spragas bei uždavinius, kuriuos būtina spręsti pirmiausiai.

Pagrindiniai LMS organizacijos tikslai – atkreipti dėmesį į rizikas, kurias kelia nepakankamas sveikatos apsaugos sistemos finansavimas bei vykdoma reforma, ir teikti valdžiai racionalius siūlymus, kaip gerinti šią sistemą, nesukuriant žalingų padarinių.

Asociacijos Lietuvos Medikų Sąjūdis nariais yra daugiau kaip 500 medikų. Peticiją už skaidrią, efektyvią ir deramai finansuojamą sveikatos apsaugos sistemą, kurioje saugiai jaučiasi pacientai ir juos gydantys medikai, pasirašė 43 tūkstančiai Lietuvos piliečių.

LMS vadovė yra gydytoja Živilė Gudlevičienė. LMS vadovo pavaduotojai – gydytojas Gintaras Berenis ir gydytoja Jurgita Sejonienė.

 

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!