“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

Lietuvos medikų sąjūdis:
1. Aptarėme įstaigų tinklo pertvarką, medikų darbo krūvio reguliavimą, gydytojų tobulinimo finansavimo klausimus.
2. Atkreipėme dėmesį į pertvarkos metu kylančią riziką užtikrinat medikų darbo vietas regionuose.
3. Sutarėme dėl darbo krūvio reguliavimui būtinų teisės aktų parengimo, ligoninių kolektyvinio valdymo (valdybų) sprendžiamosios galios stiprinimo, platesnio visų profesinių sąjungų atstovavimo galimybės.
4. Požiūris į pasirašytą Kolektyvinę šakos sutartį toliau lieka skirtingas.

Vytautas Kasiulevičius:

„Įspūdžiai iš susitikimo su Sveikatos apsaugos ministru. Ėjome į susitikimą nusiteikę realistiškai. Gydymo įstaigų tinklo pertvarka įvyks, ją remia valdanti dauguma. Optimizuoti tinklą ir įstaigų valdymą būtina. Daugybė užsienio ir Lietuvos ekspertų kalba tą patį. Lietuvos medikų sąjūdis, 2017 metais inicijavęs Peticiją, kurią pasirašė net 43 tūkstančiai medikų bendruomenės ir ją remiančių piliečių, iškėlė tikslą kurti draugišką sveikatos apsaugos sistemą pacientui ir medikui. Tam būtina peržiūrėti ne tik finansavimą, bet ir medikų bausmių politiką, darbo krūvio reguliavimą ir skaidrinti sprendimų priėmimą visoje sistemoje. Diskusijoje su ministru rėmėmės šiais kriterijais. Kalbėjome apie milžiniškus medikų darbo krūvius, perdegimo sindromą, apie nenuspėjamą medikų ateitį vykdant pertvarką. Man atrodo, kad ministras klausėsi. Ką išgirdo ir ką pavyks padaryti pamatysime netolimoje ateityje. Neatstosime ir nesustosime darbo krūvio reguliavimo klausimu. Norime realiai veikiančių ligoninių valdybų, kuriose dirba savivaldos ir ministro skirti, medikų deleguoti ir ne sveikatos sistemos atstovai. Tokį modelį galima būtų pritaikyti ir tokiam atvejui, kai viena valdyba valdo keletą regiono ligoninių. Daugelis medikų ir net dalis įstaigų vadovų palaikytų tokią pertvarką. Gydytojų tobulinimo finansavimas iš įstaigų biudžeto sukelia milžiniškus netolygumus, kai skirtingos įstaigos sukuria skirtingas gydytojų tobulėjimo sąlygas. Suprantame, kad darbo kodekso nuostata medikų mokymo finansavimą priskirti darbdavio kompetencijai sunkiai koreguojama, bet pastebėjau, kad LMS Tarybos nario Gintaro Berenio išdėstyti argumentai sudomino ministrą. Kalbėjomės ir apie jau pasirašytą kolektyvinę šakos sutartį. Ministras įsitikinęs, kad daugiau niekaip nepasieksi ir LGS gavo maksimumą. Pripažindamas LGS įtaką ir dydį (teigiama, kad organizaciją sudaro 9000 narių), manau, kad kitos profesinės sąjungos taip pat svarbios ir jų keliami reikalavimai gali būti reikšmingi medikų bendruomenei. Ministras užtikrino, kad ateityje visi įvykdę tam tikrus formalius reikalavimus nepriklausomų profesinių sąjungų atstovai galės dalyvauti rengiant tokias sutartis. Pakvietėme ministrą į konferenciją apie Kolektyvinės šakos sutarties įgyvendinimo problemas, kuri įvyks rugsėjo 13 dieną 11 val. Karolinos viešbutyje, Vilniuje. Manau, kad rasime kuo nustebinti. Apibendrinant galima teigti, kad gerai yra tai, kad kalbamės. Matome bent keletą sutarimo taškų, ką turime keisti. Daugelis mūsų rėmėjų norėtų greito pokyčių proceso. Turime taip pat ir sau pripažinti keletą akivaizdžių faktų: su ministru Aurelijumi Veryga teks nueiti visą kelią, tapti socialiniais partneriais, kai politinė scena vėl kaista, o šiame fone turime pasiekti tam tikrų sutarimų ir rezultatų vardan geresnės sveikatos apsaugos sistemos. Bet kaip sakiau ministrui, mes nenustosime kalbėti apie problemas, kiek galėdami ginsime mūsų bendruomenės interesus. Tikiu, kad tai jo ir jo komandos netrikdo 😉”

Aurelijus Veryga:

„Susitikę su Lietuvos medikų sąjūdžio (LMS) lyderiais aptarėme daug aktualių klausimų. Štai, pavyzdžiui, planuojamą ir labai reikalingą gydymo įstaigų pertvarką, kurios jau jokiu būdu nebegalima atidėlioti, nes delsimas ir nieko nedarymas tik dar labiau kenkia mūsų sveikatos sistemai.

Tik pasikartosiu: labai gaila, kad iki šiol, daugybę metų sveikatos sistemoje nevyko rimtų reformų, bijant nepopuliariumo ir mažėjančių reitingų. O tai leido problemoms aštrėti! Labai tikiuosi, kad dabar nebus trukdžių imtis rimtų pokyčių ir pertvarkyti gydymo įstaigų sistemą taip, kad ji veiktų funkcionaliai, o pacientai gautų laiku ir kokybiškas paslaugas!

Tad labai svarbu, kad pokyčiai šioje srityje būtų daromi susitelkus ir vieningai su medikų bei pacientų bendruomenėmis.

Be to, susitikime daug dėmesio skyrėme ir mūsų šalies medikų darbo krūvių problemoms. Aptarėme, kaip būtų galima mažinti medikams tenkantį krūvį, ypač biurokratiją, popierizmą. Tai labai aktualu šeimos gydytojams, nes būtent jie yra tie specialistai, pas kuriuos pirmiausia skuba pacientai su savo problemomis.

Sutarėme, kad bendradarbiausime spręsdami opius klausimus ir kad, kaip ir iki šiol, LMS dalyvaus SAM darbo grupėse, kuriose diskutuojama apie sistemiminius pokyčius bei kitus svarbius dalykus!”

Foto autoriai: Lietuvos ryto TV

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!