“Pradėk nuo savęs, bet nebaik savimi; būk pradžia, bet nelik pats sau tikslas.” Martin Buber

 

2018 m. kovo 14 d. kaip LMS atstovas dalyvavau Seimo Sveikatos reikalų komiteto (SRK) posėdyje- klausymuose „Dėl priemonių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumui gerinti: pacientų laukimo eilių pas gydytojus mažinimo, pacientų srautų valdymo, mokamų ir nemokamų sveikatos priežiūros paslaugų reglamentavimo tobulinimo, sveikatos priežiūros įstaigų valdymo ir turto panaudojimo problemų“.

Posėdyje, be SRK narių, dalyvavo įvairių ASPĮ, medikų organizacijų ir pacientų organizacijų atstovai, taip pat SAM, VLK, VASPVT ir kitų institucijų atstovai.

Buvo daug kalbėta apie sistemines eilių pas gydytojus priežastis, pvz., apie tai, kad visi gydytojai yra  apkrauti biurokratinėmis funkcijomis (siuntimai į NDNT ir kt.), apie didelius darbo krūvius, apie ribotas šeimos gydytojo galimybes skirti tyrimus bei išrašyti vaistus, dėl ko daug pacientų tenka nukreipti specialistams konsultantams. Diskutuota apie priemones joms sumažinti, pvz., apie poreikį keisti teisės aktus plečiant šeimos gydytojo kompetencijas.

SAM atstovai pristatė apibendrintus statistinius duomenis apie eiles pas šeimos gydytojus bei pas gydytojus specialistus, taip pat apie SAM veiksmus vykdant eilių stebėseną bei ieškant sprendimų paslaugų prieinamumui gerinti, kokios darbo grupės jau dirba, kas planuojama keisti, pvz., peržiūrėti šeimos gydytojo aptarnaujamų apylinkių dydžio normatyvus bei paslaugų įkainius.

ASPĮ atstovai pasidalijo patirtimi apie darbo organizavimo pokyčius bei gydytojų apmokėjimo sistemos tobulinimą, siekiant sumažinti eiles, ypač pas specialistus; kai kurios ASPĮ pateikė informaciją, kokia dalis pacientų, užsiregistravusių iš anksto, neatvyksta ir nepraneša iš anksto apie neatvykimą. Ta dalis svyruoja nuo 5 iki 20 procentų.

Pacientų organizacijų atstovai kalbėjo apie vis dar išliekančias ilgas eiles pas kai kuriuos specialistus, taip pat apie poreikį įvesti vieningą išankstinės registracijos sistemą pas gydytojus, kuri neleistų registruotis pas kelis tos pačios specialybės gydytojus. Dar buvo užsiminta ir apie priminimus apie artėjantį vizitą SMS žinutėmis; ne visos ASPĮ tokias funkcijas yra įdiegę, be to, pacientui dažnai yra  sudėtinga ar išvis neįmanoma atšaukti vizitą SMS žinute ar kitais būdais, todėl būtina tobulinti technologijas. Buvo kalbėta ir apie mokesčio įvedimą, pvz., tai atvejais, kai pacientas neatvyksta į suplanuotą vizitą ir apie tai nepraneša iš anksto; pacientų organizacijos pasirengusios tokias priemones apsvarstyti, nes jos galėtų bent šiek tiek drausminti pacientus ir taip pat pagelbėtų mažinant eiles.

Daug kalbėta apie mokamų paslaugų teikimą. Ypač apie tai, kad yra keletas teisės aktų, reglamentuojančių tokių paslaugų teikimą, kainas ir sąlygas; tie teisės aktai po truputį yra keičiami, atsižvelgiant į šiuolaikinės medicinos poreikius, nes ne visos paslaugos yra realiai teikiamos, taip pat reikia peržiūrėti ir koreguoti paslaugų kainas atsižvelgiant į kintančias paslaugų teikimo sąnaudas, infliaciją etc. Diskutuota ir apie tai, ar apskritai VšĮ statusą turinčios ASPĮ gali teikti mokamas paslaugas (turima omenyje pilnai mokamos paslaugos, o ne priemokos už, pvz., komfortą). Galbūt tokios ASPĮ turėtų teikti tik iš PSDF apmokamas paslaugas, tačiau paslaugų apimtis labai riboja specialistų trūkumas, aparatūros trūkumas (arba jos gedimai), kvotos (sutartinės sumos) ir kiti objektyvūs dalykai, ilginantys eiles.

Kadangi posėdžio dalyvių buvo daug, ne visi turėjo galimybę pasisakyti, tačiau daugelis svarbių dalykų diskusijose buvo paliesti. SRK pirmininkė A. Kubilienė bei kiti SRK nariai padėkojo posėdžio dalyviams už pareikštas pastabas bei pasiūlymus. Planuojama ateityje organizuoti klausymus nagrinėti konkretesniems, siauresniems klausimams eilių tema, į kuriuos numatoma kviesti ASPĮ bei įvairių organizacijų atstovus.

Pasidalink

Pasidalink šiuo įrašu su savo draugais!